Chào Lawyers! Mình đã tạo một trang web tin tức để đưa tin về thông báo khoa học - công nghệ. Cụ thể: vnteks.com và đặt tên là: Tạp chí Việt Nam công nghệ số - Vnteks.com

Xin hỏi:

1/ Ví dụ mình sử dụng trang trên để đưa tin tức mà không đăng kí với Bộ thông báo và Truyền Thông thì có vi phạm luật pháp không?

2/ Nếu mình đặt tên cho trang web của mình như trên (Tạp chí Việt Nam công nghệ số - Vnteks.com) thì có gì vi phạm luật pháp không?

3/ Mình và mọi thành viên của trang web vừa viết bài vừa đi lấy tin từ báo khác rồi đăng lên (có ghi rõ nguồn) thì có vi phạm luật pháp không?

Xin chân tình cảm ơn!

Câu hỏi biên tập từ chuyên mục tham vấn luật SHTT của đơn vị Luật Phuoc partners .

Tư vấn luật SHTT, gọi: 84 (8) 3744 9977
Xem thêm về >>>> Dịch vụ luật sư
Giải đáp

Chào bạn,Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn luật đến phòng ban law tư vấn luật pháp của Công ty Luật Phuoc partners law . Nội dung câu hỏi của bạn đã được hàng ngũ Lawyers của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông báo

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông báo điện tử và mạng xã hội.

2. Nội dung tham vấn:

Câu 1

Theo Điều 2 Thông tư 09/2014/TT-BTTT

Mọi trang thông tin điện tử phải cấp phép:

a) Trang thông báo điện tử tổng hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

những trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử vận dụng chuyên ngành, mạng xã hội khi cung cấp thông báo tổng hợp thì phải yêu cầu cấp phép như đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trang thông báo điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí: Cấp phép như đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

b) Mạng xã hội.

Tất cả trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử áp dụng chuyên ngành, trang thông tin điện tử tổng hợp nếu thiết lập mạng xã hội phải đề xuất cấp phép như đối với mạng xã hội.

Doanh nghiệp, tổ chức thiết lập mạng xã hội chịu bổn phận theo quy định của pháp luật về mọi nội dung thông tin do mình cung cấp."

Theo đó, trang web bạn lập là trang thông tin điện tử cá nhân khoản 4 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, do đó trang web của bạn không cần phải xin cấp phép.

Câu 2

"Điều 23. Quản lý việc thiết lập trang thông báo điện tử, mạng xã hội
1. Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử được thiết lập và hoạt động theo quy định của luật pháp về báo chí.
2. Trang thông tin điện tử vận dụng chuyên ngành được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định có tương tác của Nghị định này.
3. Trang thông báo điện tử cá nhân, trang thông báo điện tử nội bộ phải tuân theo một số quy định về khởi tạo và sử dụng tài nguyên Internet và những quy định có liên quan tại Nghị định này...."


Ngoài ra, pháp luật hiện hành không có yêu cầu, quy định cụ thể về việc đặt tên website hơn nữa trang web bạn lập ra là trang thông tin điện tử cá nhân do đó bạn có quyền đặt tên như trên.

Câu 3

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, du nhập bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng dụng cụ hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông báo điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Những quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác xử lý theo quy định của Luật này.

3. Đơn vị, cá nhân khi khai khẩn, sử dụng một, các hoặc toàn bộ tất cả quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, những lợi quyền vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

một vài vướng mắc bạn vui lòng bàn bạc trực tiếp với Bộ phận law tư vấn luật pháp trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 84 (8) 3744 9977
hoặc gửi qua email: info@phuoc-partners.com để nhận được sự tham mưu, tương trợ từ Luật P&P lawyers .

Rất mong nhận được sự cộng tác!

Trân trọng./.

Coi thêm về >>>> Dịch thuật văn bản , Luật sư kinh tế