Hướng dẫn tạm hoãn, thanh lý hợp đồng mạng cáp quang FPT

Nguồn FPT Quảng Bình: Sau khi quý vị thiết lập mạng cáp quang FPT thắng lợi sẽ sử dụng dịch vụ internet FPT trong thời gian không giới hạn. Hưởng mọi chính sách và khuyến mại tưng bừng trong toàn thời kì áp dụng cũng như cách thức bảo hành trong suốt quá trình áp dụng. Nếu quý vị gặp gỡ sự cố về mạng internet thì viên chức FPT sẽ sửa chữa và bảo hành không lấy phí cho khách hàng. Tuy nhiên nếu quý quý khách không có nhu cầu hoặc vì nguyên nhân nào khác không muốn áp dụng dịch vụ cáp quang FPT cần trợ thì ngưng ( nếu không áp dụng trong thời kì ngắn ) hoặc thanh lý hợp đồng( không sử dụng trong thời gian dài , không có nhu cầu áp dụng nữa ) . Thủ tục hủy internet fpt
ĐỐI TƯỢNG LÀ DOANH NGHIÊP.

Giám đốc hoặc viên chức được ủy quyền đại diện cho tổ chức thiết lập mạng internet FPT có thể trợ thời ngưng áp dụng dịch vụ cáp quang FPT . Khi thanh lý hợp đồng đòi hỏi công ty mang theo các giấy tờ sau:

· Giấy giới thiệu của tổ chức.

· CMND của người được được trình bày và giao kèo.

· Với đơn vị đứng tên cá nhân để đăng làm hợp đồng thiết lập mạng FPT yêu cầu như sau:

· Chủ hợp đồng ( có chứng minh thư ) hoặc giấy ủy quyền của người đứng tên giao kèo.

· không phải giấy giới thiệu từ tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH.

· Đối tượng là cá nhân và hộ gia đình thì mang theo các giấy tờ sau:

· Chủ hợp đồng tận mắt thanh lý hợp đồng cài đặt mạng cáp quang FPT kèm theo chứng minh thư ( bản gốc để đối chiếu ) .

· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác yêu cầu ( hợp đồng lắp đặt mạng, giấy ủy quyền và bản sao chứng minh thư của chủ hiệp đồng.

Thông tin lâm thời ngưng :

· thời kì tạm ngưng : Trong từ 1 tới 06 tháng, sau thời kì trên hiệp đồng sẽ bị lưu

· thông báo thanh lý giao kèo : thời gian vĩnh viễn, khách hàng có nhu cầu sẽ đăng ký thiết lập lại từ đầu.

· Thông tin khác : quý vị vui lòng can hệ Số liên hệ để viên chức FPT xác định trường hợp cụ thể, có chỉ dẫn chi tiết và trợ giúp khách hàng trợ thời ngưng áp dụng dịch vụ.

Xem thêm: Phí sửa chữa mạng fpt