Đi ngược lại với cả gia tộc thờ phụng thần mặt trời, Diana đi tìm cho mình lý tưởng riêng khi tìm thấy vẻ đẹp nơi ánh trăng. Bị gia tộc ruồng bỏ Diana đã bỏ ra đi, và thần mặt trăng đã không phụ lòng khi ban cho cô sức mạnh để chống lại tất cả những ai cho rằng con đường của cô là sai trái.

Kỹ năng
Gươm Ánh Trăng
Trăng Lưỡi Liềm
Thác Bạc
Trăng Mờ
Trăng Non

Khuyên dùng
Đồ khởi đầu
Nhẫn Doran
Bình Máu

Nhu yếu phẩm
Gậy Đầu Lâu
Giày Pháp Sư
Giáp Tay Seeker

Đồ công kích
Mũ Phù Thủy Rabadon
Bùa Đầu Lâu
Trượng Hư Vô

Đồ phòng ngự
Giáp Thiên Thần
Tim Băng
Đồng Hồ Cát Zhonya

Chúc bạn chơi game vui vẻ với Diana