Vietnam Airlines phân ra nhiều hạng vé khác nhau tùy thuộc vào chặng bay, điều kiện địa lý với các mức phí và ưu đãi khác nhau. Hiện tại, các hạng vé của Vietnam Airlines có tất cả 8 hạng như sau:
– Hạng Thương gia linh hoạt: Ký hiệu hạng đặt chỗ là hạng J. Với hạng vé này, hành khách có thể thay đổi vé miễn phí. Đối với hoàn vé mất phí 300.000 đồng và trong giai đoạn Tết nguyên đán mất phí 600.000 đồng.
– Hạng Thương gia tiêu chuẩn: Ký hiệu hạng đặt chỗ là hạng C. Các mức phí và ưu đãi cũng tương tự như hạng J.
– Hạng Thương gia tiết kiệm: ký hiệu hạng đặt chỗ là hạng D. Với hạng vé này, nếu hành khách muốn đổi vé sẽ mất phí đổi 300.000 đồng. Nếu hoàn vé thì phí hoàn vé sẽ là 300.000 đồng.
– Hạng Phổ thông linh hoạt: Ký hiệu hạng đặt chỗ là hạng Y, M, S. Với hạng vé này, hành khách sẽ được miễn phí đổi vé, trừ giai đoạn Tết nguyên đán. Nếu bạn đổi vé trong dịp Tết nguyên đán thì trước ngày bay mất phí 300.000 đồng, trong và sau ngày bay mất phí 600.000 đồng. Ngoài ra, phí hoàn vé cho hạng vé này cũng là 300.000 đồng, giai đoạn Tết nguyên đán mất phí 600.000 đồng.
– Hạng Phổ thông tiêu chuẩn: Ký hiệu hạng đặt chỗ là hạng K, L, Q. Đối với hạng vé này, bạn sẽ được phép đổi vé và hoàn vé. Trong đó phí đổi vé trước ngày bay là 300.000 đồng, trong và sau ngày bay là 600.000 đồng. Hoàn vé trước ngày bay mất phí 300.000 đồng, trong và sau ngày bay mất phí 600.000 đồng.
– Hạng Phổ thông tiết kiệm: Ký hiệu hạng đặt chỗ là hạng N, R, T. Tương tự hạng Phổ thông tiêu chuẩn, đối với hạng vé này, bạn cũng được phép đổi vé và hoàn vé. Mức phí đổi và hoàn vé cũng tương tự hạng Phổ thông tiêu chuẩn. Riêng hoàn vé trước và sau ngày bay phí là 600.000 đồng.
– Hạng Tiết kiệm đặc biệt: Ký hiệu hạng đặt chỗ là hạng U, A, E. Đối với hạng vé này, bạn chỉ được phép đổi vé, không được phép hoàn vé. Đối với thay đổi vé, bạn chỉ được phép thay đổi trước ngày bay với mức phí là 600.000 đồng, không được phép thay đổi vé trong và sau ngày bay.
– Hạng Siêu tiết kiệm: Ký hiệu hạng đặt chỗ là hạng P. Đối với hạng vé này, bạn sẽ không được phép đổi vé và hoàn vé.
Xem thêm: bà bầu đi máy bay cần giấy tờ gì